Technische specificaties voor het Staenisrooster in combinatie met droge vulmiddelen

Toegelaten toepassingen
  • Binnentoepassingen
  • Lichte belastingen (plaats dit niet in een garage)
Toegelaten ondergronden
  • Betonnen gewelven
  • Houten roostering (verstevig steeds de roostering, als deze al veert voor de start van de renovatiewerken)
Plaatsing (met OSB of Durelis tand groef platen)
  • Plaats het Staenisrooster steeds over de volledige ruimte.
  • Druk het vulmiddel altijd goed aan vooraleer er een OSB plaat op te plaatsen
  • Sta op de OSB plaat (12 mm) terwijl je deze vastvijst
  • Plaats hierop geschrankt steeds een 2 de OSB plaat.
  • Vijs de 2de OSB plaat (18mm) vast in de eerste plaat.

Volg steeds de voorschriften van de fabrikant.