Drainagemortel plaatsen met het Staenisrooster

Stap 1

Stap 1

Graaf uw terras 25 à 40 cm uit. Ga bij een betonnen ondergrond direct verder naar stap 3 of 4.

 • 25 cm: voor een standaard terras
 • 40 cm: auto en vrachtwagen bestendig
Stap 2

Stap 2

Plaats een 10 à 20 cm dikke laag betonpuin op de losse aarde. Ga bij een betonnen ondergrond direct verder naar stap 3 of 4.

 • Tril eerst de aarde/kleilaag aan met een aandam/tril machine.
 • Plaats een aantal cm betonpuin en tril deze in de ondergrond
 • Tril het betonpuit iedere 5 cm goed aan
 • Probeer de betonpuin al zo goed mogelijk onder helling te plaatsen
Stap 3

Stap 3

Plaats een laag drainagemortel rechtstreeks op het betonpuin. Zorg ervoor dat deze laag terug onder helling geplaatst is, maar nu nog nauwkeuriger als ervoor. Door de reeds onder helling geplaatste ondergrond zal het Staenisrooster zeer eenvoudig te plaatsen zijn. Hou hierbij rekening dat u 8 cm + de hoogte van de tegellijm en tegel overhoudt.

Stap 4

Stap 4

Plaats het Staenisrooster en de drainagemortel

 • Pas het Staenisrooster toe over de volledige oppervlakte om alles te wapenen.
 • Zorg voor een correcte helling, zodat de tegels eenvoudig plaatsbaar zijn.
 • Vlak de aangemaakte drainagemortel direct uit na het uitgieten ervan.
 • Hierna strooit u chape op de bovenkant van de drainagemortel en wrijft u alle gaten dicht, om zo terug een goede hechting en laag lijmverbruik te verkrijgen.
Stap 5

Stap 5

Verlijm en plaats de tegels op de ondergrond. Pas een dubbele verlijming toe (lijm op de ondergrond + achterkant tegel)

Stap 6

Stap 6

Plaats een afwatering zowel boven aan het tegel oppervlak, als naast of net onder de drainagemortel. Hierdoor kan het water direct wegvloeien en geen schade veroorzaken.

Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen Circulair content= Made In Belgium EIT Climate-KIC Netwerk Ondernemen PMV