Zelf je terrasvloer plaatsen met het Staenisrooster op volle grond of betonplaat: stappenplan

Om een kwalitatief terras te plaatsen, dien je rekening te houden met vocht, spanningen, hoogtes … A.d.h.v. onderstaand stappenplan leggen we je uit hoe je te werk gaat op volle grond, op een betonplaat of beide

Ondergrond voorbereiden

Betonplaat

 • Proper maken van de betonplaat.
 • Controleren of de betonplaat genoeg onder helling geplaatst is. Dit is belangrijk zodat het water weg kan stromen. Is dit niet het geval? Slijp dan geulen in de beton, zodat het water steeds overal kan wegstromen. Ook is het mogelijk om hiervoor eerst een hellingschape (bvb. van 1 tot 5 cm dikte zonder wapeningsnet en met een hellingsgraad van 1 à 2%) te plaatsen met daarboven een waterdichtingsdoek of dichtingspasta.
 • Controleren of je overal minimaal 5 cm opbouwhoogte (hoogte van het Staenisrooster) hebt.

Volle grond, grind, …

 • Ondergrond uitgraven, zodat je 10 à 20 cm hoogte overhoudt voor aangetrild betonpuin, 7 à 8 cm hoogte voor de chape of drainagemortel dekvloer en tegellijm + tegeldikte.
 • Plaatsen van drainagebuizen die uitmonden in de bezinkputten of afvoer.
 • Plaats nu, indien gewenst, de boordstenen. Maak een ondergrond van 5 cm aangetrild betonpuin, en plaats de boordstenen op hoogte en zet vast met stabilisé.
 • Plaats de 10 à 20 cm betonpuin in meerdere lagen en tril deze iedere keer opnieuw aan. Zo vermijd je verzakkingen achteraf. Dit betonpuin zorgt voor een drukvaste ondergrond en dient waterdoorlatend te zijn.
 • Vlak deze eventueel uit met een dunne laag chape, zodat je effectief overal 7 à 8 cm overhoudt, dit rekening houdende met de hellingsgraad van 1 à 2 % (1 à 2 cm helling per lopende meter).

Betonplaat in combinatie met volle grond, grind, ...

 • De stappen hierboven uitvoeren
 • Boren en plaatsen chemische verankering van betonijzers diameter 14, dit om de 20 cm en 50 cm laten uitkomen aan de zijkant van de betonplaat. Zo vermijd je achteraf daar een breuklijn.

Renovatie terras Renovatie terras Terras uitvullaag

Kies tussen drainagemortel of chape

Betonplaat/hellingschape met waterdichting

Omdat een betonplaat geen water doorlaat en een chape vocht opzuigt, dien je in deze situatie verplicht de chape te vervangen door een drainerende mortel. Deze bestaat uit porfier 02/06 steentjes, vermengd met cement en is te verkrijgen in een silo bij Staenis.

Betonpuin

Bij een waterdoorlatende ondergrond heb je de keuze tussen chape, te verkrijgen in een silo bij Staenis, of drainagemortel om je dekvloer te creëren. Waarbij de drainagemortel de levensduur van het terras enorm verlengd. Met drainagemortel vermijd je namelijk het opvriezen en verzanden van de dekvloer.

Drainage vulmiddel voor het terras

Plaatsen Staenisrooster

Plaats en regel het Staenisrooster af op 7 à 8 hoogte, op de reeds onder helling gemaakte ondergrond. Bepaal om de 3 m de correcte hoogte van een pootje met een laser en plaats daarop een lange regel of gebruik een touw. Zo kan je eenvoudig de tussenliggende poten vlot op hoogte instellen met een schroevendraaier. Zorg voor 1,5 à 2 cm helling per lopende meter (naargelang de ruwheid van het tegeloppervlak).

Plaatsing Staenisrooster op terras

Plaats randisolatie langs de muren en bevestig deze met een beetje chape of drainagemortel. Dit is een mousseband die de spanningen in de dekvloer zal opvangen.

Randisolatie plaatsen bij terras vloer

Plaatsing terras dekvloer

Laat een drainagemortel of chape silo leveren. Hierin zit in totaal +-20 ton cement en zand/porfier droog geladen. Je kan zelf bepalen wanneer je een kruiwagen dekvloermortel aanmaakt. Met een silo heb je steeds de juiste mengverhouding en is het werk een pak minder arbeidsintensief.

Chape silo afzetten op oprit

Drainagemortel

 • Start met het storten van de drainagemortel op de poten. Zo blijft de hoogteregeling van het rooster correct staan.Vul daarna hokje per hokje volledig in met drainagemortel.
 • Sleep de drainagemortel vlak met een groot chape-ijzer (60 cm lengte) op het rooster.
 • Je neemt een emmer chape, met verhouding 5 delen gewassen zand plus 1 deel cement (goed mengen + beetje water). Strooi dit (dun laagje van een aantal mm) over de net geplaatste drainagemortel (nat in nat) en maak vlak met een schuurbord en groot chape-ijzer totdat het oppervlak mooi egaal en vlak is, even hoog als aan de bovenkant van het rooster. Dit lukt eenvoudig door gebruik te maken van het geplaatste Staenisrooster. Deze eindlaag dient als hechtingslaag voor het latere tegelwerk.

Chape

 • Start met het storten van de chape op de poten. Zo blijft de hoogteregeling van het rooster correct staan. Vul daarna hokje per hokje volledig in met chape en druk deze wat aan met een truweel.
 • Sleep de chape vlak met een groot chape-ijzer (60 cm lengte) op het rooster.
 • Polier deze op met een groot schuurbord en chape-ijzer. Dit zorgt ervoor dat de overige gaatjes opgevuld worden en een goede hechtsterkte naar de tegel gegarandeerd wordt.

Door het rooster kan je de werken stoppen wanneer je wil. Hiervoor werk je gewoon een hok volledig af en de rest is voor de volgende keer.

In fases je terras uitchappen

Nu de drainagemortel/chape dekvloer geplaatst is, staat alles klaar om te tegelen. Door het plaatsen van het Staenisrooster is de wachttijd om verder te werken veel korter (14 dagen). Dit rooster neemt alle spanningen in de dekvloer weg en voorkomt schotelvorming. Door de drainagemortel moet er geen drainagemat meer gelegd worden, wat je geld en tijd bespaart.

Plaatsing terrastegels: indien je geen legplan hebt van de te plaatsen tegels leg je zelf de noodzakelijke rijen tegels uit om zo weinig mogelijk tegels te moeten versnijden en deze zo esthetisch mogelijk te plaatsen. Tegels worden steeds dubbel verlijmd met een lijmkam van 15 mm op de chape en vlak afgetrokken op de tegel, om een lijmdikte van +-5 mm te bekomen. Gebruik bij de plaatsing ook een leveling systeem om de tegels van 2 cm dik te plaatsen en kruisjes voor een voegdikte van 3 - 10 mm. Laat het terras en de tegellijm nu +- 14 dagen rusten en uitdrogen, hierdoor verdwijnen alle spanningen in de ondergrond.

Verlijmen van tegels op terras Niveleersysteem clipsen voor tegels te plaatsen

Opvoegen tegelwerk: dit kan gebeuren met een mengeling van zand en cement, maar voor de hedendaagse tegels dien je voorgemaakt voegsel te gebruiken. Dit verbeterd voegsel kleeft beter aan de zijkant van de tegels en gaat langer mee. Je maakt het voegsel aan met de correcte hoeveelheid water en duwt het handmatig in de voegen. Wat later kan je deze met een spons en sponsbak één voor één afwassen. Let hierbij op om zo weinig mogelijk water toe te voegen, zodat het kleurpigment niet verloren gaat.

Plaatsing siliconevoeg in terras Siliconehulp gebruiken voor voegen terras

Je kan ook alle voegen of uitzetvoegen afkitten met Mortec Soft, hierdoor zijn de voegen flexibel en verkleuren ze niet door de regen. De aankoop is duurder als de traditionele manier met voegspecie, maar je wint dit dubbel en dik in tijd en intensieve arbeid. Iedere tegel is omringd door elastisch voegwerk, zodat barsten in het voegwerk onbestaand zijn, in tegenstelling tot standaard voegwerk. Na 24 uur is alles beloopbaar.

Eindresultaat terras met Staenis Zijaanzicht terras met Staenis wapening in de dekvloer
Dobbit TV
FIT - Flanders - State of the Art Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen Circulair content= Made In Belgium EIT Climate-KIC Netwerk Ondernemen PMV