Stap voor stap chape plaatsen met het Staenisrooster
Complete handleiding

Isolatiechape ondergrond Hoogte Staenisrooster zijaanzicht

Stap 1

Uiteraard is het aangeraden om te starten op een zo vlak mogelijke ondergrond. Op de werf is dit niet altijd even evident. Toch is het aangeraden om de vlakheid zoveel mogelijk te respecteren. Indien er gespoten PUR geplaatst is, dient deze eerst vlak geschuurd te worden.

Let op: het standaard rooster kan een hoogteverschil opvangen van 4,5 cm, het kan geregeld worden tussen de 4,5 en de 9 cm. Daarom is het belangrijk om eerst het hoogste- en het laagste punt van de dekvloer/chape te controleren. Bekijk ook de volledige vloeropbouw en bepaal de hoogte van de afgewerkte vloer. Op deze manier bent u er zeker van dat de dikte van de chape ten allen tijde kan aangehouden worden met het Staenisrooster.

Bij meer dan 9 cm dien je eerst een uitvullaag te plaatsen met chape of isolatiechape. Daarop komt dan een chape met Staenisrooster.

Staenisrooster minimum hoogte bij uitzagen

Stap 2

U kan ervoor zorgen dat de water- en elektrische leidingen niet volledig verankerd zitten op de betonvloer. Hierdoor is het tijdens het plaatsen van de chape nog mogelijk om een leiding te verplaatsen en op die plaats een poot te plaatsen. Bij vloerverwarming worden de vloerverwarmingsbuizen net vast genoeg geplaatst om niet te kunnen bewegen voor dezelfde reden.

De latten kunnen ten alle tijde uitgezaagd worden, met een zaag of slijpschijf, om leidingen te laten passeren. Laat ten alle tijde 1,5 cm staan vanaf de bovenkant van de lat, aangezien het rooster ook de wapening is.

Uitvulchape van isolatiechape

Stap 3

Zorg voor zo weinig mogelijk overlappingen bij het plaatsen van de nutsvoorzieningen. Indien dit toch het geval is, kan u eerst een uitvulchape voorzien. Om zo een egale dikte van de chape te bekomen en dus kwalitatiever.

Aansluiting aan de muur

Stap 4

Zorg ervoor dat alle aansluitingen aan de muren met de chape mogelijk zijn. Dit moet idealiter dieper liggen dan het plakwerk en mooi verticaal. Mocht dit nog niet in orde zijn is het aangeraden dit af te kappen voordat u naar de volgende stap zal kunnen overgaan.

Voorbereiding van de ondergrond

Stap 5

Het is belangrijk om te starten met een propere ondergrond. Objecten zoals nagels, scherpe voorwerpen,… kunnen u verwonden tijdens het chappen zelf.

Folie plaatsen alvorens te chapen

Stap 6

Voorzie altijd twee lagen plastiek juist onder de chape. Deze beschermt de isolatie tegen vocht waardoor deze zijn isolerende prestaties niet verliest. Ook zal de plastieklaag ervoor zorgen dat de dekvloer minimaal kan schuiven over de isolatie tijdens uitzettingen bij temperatuursverschillen of bij krimp.

Tip: Plak de plastiek indien nodig vast aan de muren met plakband of een nageltje voor een vlotte plaatsing.

Plaats een uitzetband of randisolatie voor het chapen

Stap 7

Plaats uitzettingsband, met een hoogte groter dan de chapedikte zelf, rondom de muren. Deze wordt na het plaatsen van de vloerafwerking afgesneden. Sommige uitzettingsbanden omvatten een zelfklevend deel, andere worden nog steeds vastgekleefd met plakband, maar niet met een nageltje. Deze zou de uitzetting en krimp van de chape kunnen verhinderen.

Plaatsing vloerverwarming

Stap 8 (indien dekvloer met vloerverwarming is)"]

Plaats de vloerverwarming bovenop de plastieklaag met een legafstand tussen de 10 en 15 cm. Voorzie per 10 m² een kring. Voer de plaatsing en de aansluiting van de vloerverwarming uit volgens de technische fiche van de fabrikant.

Combinatie vloerverwarming met Staenisrooster

Stap 9 (indien dekvloer met vloerverwarming is)"]

Indien er een poot net uitkomt bovenop een vloerverwarmingsbuis is dit geen enkel probleem. U kan de poot perfect op de vloerverwarmingsbuis plaatsen, uiteraard zal de instelschroef een groot deel terug ingeschroefd worden, ten opzichte van de andere poten.

Chape volgorde om ruimte per ruimte te chappen

Stap 10

Bepaal de plaats waar u zal starten met chappen. U start best het verste weg van een opening en dit evenwijdig met de muur. Probeer uzelf niet op te sluiten in een hoek van een ruimte.

Plaats een laser om vlak te werken

Stap 11

Plaats de laser op een plaats waar deze niet of zo min mogelijk in de weg staat, zodat u er niet tegen kan lopen of per ongeluk verplaatsen. Plaats desnoods wat chape onder de laser poot om het veren of trillingen van isolatie tegen te gaan. Zorg er ook voor dat u de laser zo min mogelijk hoeft te verplaatsen, want telkens u deze verplaatst zal er een kleine afwijking zitten op uw pas. Plaats het laser toestel eerst zelf vlak, stel deze erna op hoogte in en laat het toestel zichzelf nivelleren. Bepaal één of meerdere referentiepunten (hou rekening met de hoogte van de afgewerkte vloer) en voer een controle uit op verschillende plaatsen.

Handige tip met houten blokje om het rooster vlak te plaatsen

Stap 12

U hebt verschillende mogelijkheden om een laser te gebruiken. Het kan een handige tip zijn om met een houten blokje te werken. Twee houten blokjes die loodrecht op elkaar staan (heel eenvoudig zelf te maken). U bepaalt uw referentielijn en plaatst deze op het houten blokje. Met andere woorden, als het lijntje op het houten blokje en de laserlijn perfect op elkaar liggen dan is de onderkant van het blokje hout de bovenkant van uw chape.

Beschermkledij

Stap 13

Beschermkledij: kniebescherming is essentieel bij het plaatsen van een chape, want chape materiaal dat langdurig in contact komt met de huid kan brandwonden veroorzaken.

Beschermkledij: handschoenen die vochtbestendig zijn, zijn belangrijk om alle contact tussen het chape materiaal en de huid zoveel mogelijk te vermijden.

Chape gereedschap

Stap 14

Voorzie uzelf van goed gereedschap om zo vlot mogelijk de chapewerken uit te voeren. Zoals een afrijlat, kniebeschermers, handschoenen, laser, waterpas, schroevendraaier, lang chape ijzer (60 cm, 1.8mm dik), groot kunststoffen schuurbord, truweel, schop, emmer, kruiwagen, mixer, kuip, plooimeter, potlood.

Start met het plaatsen van 2 rijen Staenisroosters

Stap 15

Klik latten en poten in elkaar en bouw hiermee 1 à 2 rijen op. Start in de gekozen hoek, waar u eerst wil starten met chappen, met een dubbele rij roosters, evenwijdig met de muur. Probeer het rooster, op het oog, zo recht mogelijk te plaatsen. Hierdoor zal u makkelijker kunnen werken.

Plaats het Staenisrooster centraal in de gang om te kunnen chappen

Stap 16

Tenzij de ruimte smaller is dan 110 cm, bv. bij een gang, dan wordt er aangeraden om een volledig rooster (50 x 50 cm) centraal te plaatsen en aan de linker- en rechterzijde latten in te korten. Op deze manier heeft u ten allen tijde twee geleiders om op af te slepen. Zo kan u efficiënter werken en zal de vlakheid meer gegarandeerd kunnen worden.

Kort een Staenislat in met een slijpschijf

Stap 17

​Bijna geen enkele ruimte zal perfect uitkomen op de lengtes van de lat. Daarom is de lat altijd inkortbaar tot elke lengte, dit met een handzaag. Ook kan de lat gebroken worden door deze te breken op uw knie of met een slijpschijfje.

Let op: voorzie uzelf van de nodig knie- en oogbescherming!

Standaard kliksysteem Staenisrooster

Stap 18: Standaard kliksysteem"]

Dit wordt gebruikt om normale hokken te creëren van 50 x 50 cm en zorgt voor een stevige verbinding.

Kliksysteem zijkant lat Staenisrooster

Stap 19: Kliksysteem zijkant lat"]

Hierdoor kan een ingekorte lat ondersteund worden door een poot.

Kliksysteem uiteinde zijkant lat Staenisrooster

Stap 20: Kliksysteem uiteinde zijkant lat"]

Dit zorgt voor een connectie tussen de afgekorte lat en de verbindingslat. Hierdoor bieden twee afgekorte latten elkaar steun zodat ze mooi rechtop blijven staan tijdens het slepen van de chape. Tip: het pootje klikt maar langs 1 richting.

Aansluiting hoek met Staenisrooster

Stap 21: Aansluiting hoek"]

In een hoek mag u twee latten en één poot weglaten zolang het hok of opdeling niet groter wordt dan 60 cm x 70 cm. De twee muren zorgen namelijk voor de opdeling van de chape. Hierdoor kan u besparen op materiaal en nog steeds een kwalitatieve chape afleveren.

Aansluiting aan muur met Staenisrooster

Stap 22: Aansluiting muur"]

Zoals in de vorige stap beschreven deelt de muur de chape op, en hoeft u niet overbodig latten te plaatsen evenwijdig met de muur. Maar wel is het terug aan te raden om twee pootjes te verbinden met een verbindingslat.

Aansluiting object in/aan de muur met Staenisrooster

Stap 23: Aansluiting object in/aan de muur"]

Laat het rooster zo goed mogelijk aansluiten aan de muren.

Let op: zorg ervoor dat de hokken niet groter worden van 60 x 70 cm.

Aansluiting object in het midden van de ruimte met Staenisrooster

Stap 24: Aansluiting object in het midden van de ruimte"]

Sluit de latten zo dicht mogelijk aan bij het object om zo terug opdelingen aan te maken en de chape te wapenen.

Let op: vergeet geen uitzettingsband te plaatsen rond alle objecten in de ruimte. Sluit de latten zo dicht mogelijk aan.

Aansluiting op een uitzettingsvoeg met Staenisrooster

Stap 25

Aansluiting op een uitzettingsvoeg: Plaats het rooster zoals u zou aansluiten aan een muur, maar dit dan wel zonder verbindingslatten. Tot 200 m² hoeven er geen uitzettingsvoegen geplaatst te worden in de chape. Wel van zodra de doorgang kleiner is dan 110 cm. Een uitzettingsvoeg plaatst u best met een uitzettingsband die u rechtop plaatst tussen twee roosteroppervlaktes.

Hoogteregeling van het Staenisrooster met een schroevendraaier

Stap 26

Stel het rooster in hoogte in met een schroevendraaier (Tip: houten blokje) Indien gespoten PUR of akoestische mat als ondergrond, eerste chapemateriaal in roosters plaatsen, daarna pas in hoogte instellen, om inzakking te vermijden bij het afslepen. Draai het pootje omhoog door middel van een schroevendraaier. Dit kan zowel met een schroevendraaier met een kruis- of platte kop of met een inbussleutel. Herhaal deze stap telkens opnieuw om het rooster verder in hoogte te regelen.

Afstand tot aan muur van het Staenisrooster

Stap 27

Zorg ervoor dat het Staenisrooster overal zoveel mogelijk aansluit tegen de wand. Er mag maximum 5 cm ruimte zitten tussen het Staenisrooster en de wand. Dit is de afstand die ook toegestaan wordt om de zijkanten eventueel aan te dammen met de voet. Doe dit enkel aan de zijkanten tegen de muur. Dam de chape niet aan met de voeten in de roosters, want dit kan ervoor zorgen dat het rooster ingedrukt wordt in de onderliggende isolatie, waardoor er hoogteverschillen ontstaan.

Opmerking: Van zodra u deze maximum afmeting overschrijdt kan er terug schotelvorming van de chape optreden!

Stap 28

  • Chape overtollig in rooster plaatsen.
  • Let op: eerste rij roosters altijd met veel aandacht verzorgen aangezien deze nog los liggen.
  • Chape mooi verdelen en aandammen.
  • De ingedrukte chape komt boven het rooster uit.
  • Een rechte lat nemen en de chape afslepen op de bovenkant van het rooster.
  • Chape licht opstrooien en polieren zodat alle gaatjes dicht gewreven zijn.
  • Na het plaatsen van een dubbele rij terug een rij latten aanklikken en de vorige stappen herhalen.
  • Voor een goede hechtsterkte naar de vloerafwerking toe is het aangeraden om als laatste nog even over de chape te gaan met een chapeijzer van minimum 50 cm lang.
Chapewerken verspreiden over meerdere dagen met Staenisrooster

Stap 29

Indien u wenst de chapewerken op te splitsen over meerdere dagen, is het aangeraden om de volgende rij latten al in te klikken. Mocht er chape in het kliksysteem blijven zitten, kan dit als gevolg hebben dat het kliksysteem niet meer zal werken van zodra de chape uitgedroogd is.

Let op: Probeer zoveel mogelijk per hok af te werken. De foto geeft een indicatie weer van het inklikken van de volgende lat, niet van de afwerking per hok.

Vloeropbouw filter tool

Welke vloeropbouw moet ik kiezen?

Bij de uitkomst van de vloeropbouw tool, ontvang je specifieke informatie over jouw eigen specifieke chape vloeropbouw.

Vind eenvoudig je ideale vloeropbouw
Dobbit TV
FIT - Flanders - State of the Art Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen Circulair  content= Made In Belgium EIT Climate-KIC Netwerk Ondernemen PMV