Drainerende terrasvloeropbouwen

Huidige problemen

Barst in terrastegel en voeg

Als er een terras moet vernieuwd worden, kom je altijd dezelfde schade tegen. Loskomende voegen, losliggende tegels, ... en als je de tegels eruithaalt, dan zit er geen zandcement of stabilisé onder, maar eerder zand of aarde. Eerst brokkelen de voegen af door de spanningen in de zandcement en door de temperatuurschommelingen van de tegels. Hierdoor vloeit er vocht in de voegen, zorgt dit ervoor dat de cement in de zandcement erodeert en dat er alleen zand overblijft. Omdat de ondergrond zwakker wordt, komt de tegel uiteindelijk los van de zandcement. Staenis lost deze problemen op door het Staenisrooster te combineren met drainagemortel, waardoor je terras geen last heeft van spanningen en vocht.

Oplossing = Staenisrooster

Compartimentering van de zandcementvloer = spanningsloze dekvloer

Traditionele zandcement vs Staenisrooster zandcement Schotelvorming effect zandcement vloeropbouw

Op bovenstaande tabellen kan u de verticale verplaatsing aflezen tegenover het aantal dagen na plaatsing van de zandcement (met 250 kg cement/m³). Hier kan u zien dat een traditionele zandcement dekvloer met wapeningsnet of vezels tot wel 5 mm onvlak komt te liggen in de hoekpunten, terwijl met het Staenisrooster alle waardes 10 x lager liggen en er dus geen opwelven/schotelvorming/bolkomen van dekvloer optreedt. Hierdoor kan er sneller, eenvoudiger en zonder risico een vloerbekleding geplaatst worden.

Vervangt het ijzeren wapeningsnet = besparing van gemiddeld 3 euro/m²

Wapeningsnet niet meer nodig door Staenisrooster

Het Staenisrooster deelt de zandcementvloer zodanig op dat de spanningen enorm verminderd worden.
Geen of de weinige overige spanningen = geen krimpschade en inzakkingen na enkele jaren.

Vervangt een drainagemat = besparing van gemiddeld 25 euro/m²

Staenisrooster goedkoper alternatief voor drainagemat

Het Staenisrooster deelt de drainerende dekvloer op in oppervlaktes van 0,5 x 0,5 m. Hierdoor wordt het schotelvormig effect verdeeld en uit zich dit minimaal per hokje. De spanningsloze ondergrond in combinatie met de drainerende drainagemortel zorgt ervoor dat een een drainagemat (+ eventuele verlijming) van gemiddeld €25/m² overbodig wordt. Dit kan voor een oppervlakte van 50 m² al snel een besparing van €1250,00 opleveren.

Geen uitzettingsvoegen nodig in de zandcementvloer = besparing van gemiddeld 3 euro/LM

Geen uitzettingsvoegen in de vloerafwerking

Een traditionele terras dekvloer wordt steeds opgedeeld door een uitzettingsvoeg na een afstand van gemiddeld 4 meter. Doordat er zich met het Staenisrooster om de halve meter een uitzettingsvoeg bevindt, is het overbodig om nog een echte uitzetvoeg te plaatsen, dit in de zandcementvloer en in de tegels. Zo bekomt men een mooi en esthetisch eindresultaat. Hou er wel rekening mee dat er nog steeds een uitzetvoeg geplaatst dient te worden bij openingen kleiner dan 110 cm.

Bereken de hoeveelheden en bezoek onze webshop

Staeniswebshop

Alle producten/artikelen m.b.t. vloeropbouwen kan u op deze webshop terugvinden.

  • Zoals zandcement, stabilisé en drainagemortel geleverd in een silo
  • (betegelbare) isolatiemortel geleverd in zakken
  • Gerecycleerde cellenbeton korrels geleverd in zakken.
  • Alsook het plaatsingsmateriaal om deze vlak te plaatsen zoals het Staenisrooster, schuurbord en truweel.
Dobbit TV
FIT - Flanders - State of the Art Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen Circulair  content= Made In Belgium EIT Climate-KIC Netwerk Ondernemen PMV