Zelf chape leggen

Workshop chappen met Staenisrooster

“Als je zelf een chape wil plaatsen en zekerheid wil hebben over het eindresultaat, gebruik dan het Staenisrooster”

Het risico op scheuren, inzakken, loskomen, enz... van de vloer wordt tenietgedaan door het opdelen van de vloeropbouw in zeer kleine velden van 0,25 m². Het rooster zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken en een correct kwaliteitsvol eindresultaat zal behalen.

Technische fiche

Volledige handleiding

Voordelen

Compartimentering van de chape = spanningsloze chape

Chape als afwerkingslaag Chape als afwerkingslaag

Op bovenstaande tabellen kan u de verticale verplaatsing aflezen tegenover het aantal dagen na plaatsing van de chape (met 250 kg cement/m³). Hier kan u zien dat een traditionele chape dekvloer tot wel 5 mm onvlak komt te liggen in de hoekpunten, terwijl met het Staenisrooster alle waardes 10 x lager liggen en dus mooi vlak blijven liggen. Hierdoor kan er sneller, eenvoudiger en zonder risico een vloerbekleding geplaatst worden.

Vervangt het ijzeren wapeningsnet = besparing van gemiddeld 3 euro/m²

Chape als afwerkingslaag

Basisinformatie over chape: Het is belangrijk om te weten dat een standaard chape (een mengeling van zand, cement en water) na plaatsing gemiddeld 0,7 mm per meter wil krimpen bij uitdroging. Bij een dekvloer van 8 cm dik zal bijvoorbeeld de bovenste 2 cm het snelst uitdrogen. Hierdoor wil de chape in de bovenste 2 cm krimpen en zal deze scheuren of een schotelvormig effect vertonen, die zich uit in het omhoog komen van de zijden en hoeken van de chape. Veelal wordt op dit moment de tegel geplaatst. Na verloop van tijd droogt de chape verder uit over de volledige dikte, dit via de voegen en zijkanten van de vloer. Hierdoor zal ook een krimp ontstaan in het onderste gedeelte van de chape. Waardoor de tegels en chape onder enorme spanningen komen te liggen en er veel kans ontstaat op gebarsten tegels, losliggende vloerbekledingen, enz...

Het Staenisrooster deelt de chape zodanig op dat de spanningen enorm opgedeeld worden.
Geen of de weinige overige spanningen = geen krimpschade en inzakkingen na enkele jaren.

Vervangt een ontkoppelingsmat = besparing van gemiddeld 30 euro/m²

Goedkoper alternatief ontkoppelingsmat

Het Staenisrooster deelt de chape op in oppervlaktes van 0,5 x 0,5 m. Hierdoor wordt het schotelvormig effect verdeeld en uit zich dit minimaal per hokje. Zo blijft de chape steunen op de ondergrond en ondervinden de tegels of vloerafwerking geen spanningen, waardoor een ontkoppelingsmat (+verlijming) van €30/m² overbodig wordt. Dit kan je, voor de oppervlakte in de living en grote ruimtes, snel een besparing van €1500,00 opleveren.

Geen uitzettingsvoegen nodig in de chape = besparing van gemiddeld 3 euro/LM

Chape als afwerkingslaag

Een traditionele dekvloer wordt steeds opgedeeld door een uitzettingsvoeg na een afstand van gemiddeld 6 à 8 meter, dit naar gelang de soort vloerbekleding en als er al dan niet vloerverwarming aanwezig is. Doordat er zich met het Staenisrooster om de halve meter een uitzettingsvoeg bevindt, is het overbodig om nog een echte uitzetvoeg te plaatsen, dit in de chape en in de tegels. Zo bekomt men een mooi en esthetisch eindresultaat. Hou er wel rekening mee dat er nog steeds een uitzetvoeg geplaast dient te worden bij openingen kleiner dan 110 cm.

Veel snellere opstart van vloerverwarming mogelijk = sneller bouwproces

Chape als afwerkingslaag

De wachttijd om het vloerverwarmingsprotocol op te starten bij een traditionele dekvloer is 28 dagen. Na één of meerdere cyclussen van de vloerverwarming kan met van start gaan met de vloerbekleding te plaatsen. Met het Staenisrooster kan u reeds na 7 dagen het vloerverwarming-opstart-protocol starten en altijd de vloerbekleding plaatsen na 28 dagen, ongeacht de dikte van de chape.

Met deze voordelen vermijd je

Barsten en loskomende voegen

Chape als afwerkingslaag

Uitzettingsvoegen

Chape als afwerkingslaag

Verzakkingen

Chape als afwerkingslaag

Plaatsingsvideo

Zelf chape leggen

Uitzettingsvoeg en hoogteverschil

Zijaanzicht vloeropbouw

Vloeropbouw: niet-hechtende dekvloer

Legende

 1. Beton met PE folie
 2. Randisolatie 8 mm dikte
 3. Leidingen (verwarming, elektriciteit, afvoer,...)
 4. Staenisrooster (dikte van 4,5 tot +9 cm)
 5. Chape met 250 kg/m³ cement (incl. folie)
 6. Dubbele verlijming met S1 Flex Tegellijm
 7. Tegel, Parket, zwevende vloerbekleding,...
 8. Waterwerende, gekleurde voegmortel
 9. Soepele silicone
 10. Plint
Niet-hechtende dekvloer
Vloeropbouw: zwevende dekvloer

Legende

 1. Beton
 2. Leidingen (verwarming, elektriciteit, afvoer,...)
 3. Isolatiechape (eventueel met Staenisrooster)
 4. Dubbel geschrankte isolatieplaten
 5. Vloerverwarmingsbuizen
 6. Staenisrooster (dikte van 4,5 tot +9 cm)
 7. Randisolatie +8 mm dikte
 8. Chape met 250 kg/m³ cement (incl. folie)
 9. Dubbele verlijming met S1 Flex Tegellijm
 10. Tegel, Parket, zwevende vloerbekleding,...
 11. Soepele silicone
 12. Waterwerende, gekleurde voegmortel
 13. Plint
Zwevende Dekvloer
Vloeropbouw: Ontkoppeld terras

Legende

 1. Volle grond
 2. Steenpuin lagen aangetrild met trilplaat (hoe dikker hoe sterker)
 3. Drainage buis verbonden naar afvoer
 4. Chape met 250 kg/m³ cement
 5. Afvoergoot
 6. Staenisrooster (dikte van 7 à 8 cm)
 7. Dubbele verlijming met S1 flex tegellijm (S2 niet toegestaan)
 8. Tegels
 9. Waterwerende, gekleurde voegmortel
 10. Randisolatie en gepaste silicone
Ontkoppeld terras

Vul onderstaand formulier in en ontvang extra informatie