Dekvloeren

ontstaan, schadegevallen, wetgeving

Ontstaan

Proeven Ugent en Buildwise

Meer isolatie in de vloeropbouw, tegels die groter en harder geperst worden, maar nog steeds dezelfde chape. Dit zorgt uiteraard voor schadegevallen/problemen, die Buildwise en Universiteit Gent in kaart gebracht hebben via het onderzoeksproject (TETRA/IWT project) en gebundeld hebben in de Pocket geïsoleerde binnenvloeren. Staenis voerde exact dezelfde proeven uit en loste alle problemen op met chape dekvloeren, waardoor dikke isolatielagen en de nieuwe grotere tegelformaten geen probleem meer vormen.

Huidige schadegevallen/problemen

Barsten en loskomende voegen

Barst in de tegel vloer

Deze schade treedt op door grote krimpspanningen van de dekvloer in combinatie met het opwarmen en afkoelen van de vloeropbouw door weersomstandigheden en de vloerverwarming.

Uitzettingsvoegen

Uitzettingsvoeg in de chape en tegel

Uitzetvoegen dienen steeds gerespecteerd te worden bij een normaal gewapende dekvloer, wat esthetisch vlak minder mooi oogt. Worden deze niet gestoken, dan zal de dekvloer zichzelf wel opdelen.

Verzakkingen

Verzakking van de isolatielaag en schotelvorming van de chape

Dit schadebeeld ontstaat door het vervormen van de normaal gewapende dekvloer en duwt een put in de isolatielaag. Dit noemt men het opwelven/schotelvorming/bolkomen van de dekvloer.

Wetgeving

Buildwise wetgeving TV 237

TV 237 Buildwise

Technische Voorlichtingen (TV) zijn publicaties van Buildwise, die als leidraad dienen voor de uitvoering van werken in diverse domeinen van de bouwkunde. Deze Technische Voorlichting nr. 237 geeft algemene richtlijnen voor de plaatsing van keramische binnenvloerbetegelingen.

Gekruiste tegels of tegels + 60 cm op vvw

Legpatroon tegels gekruiste voeg

Op een vloerverwarming zijn tegelformaten tot maximum 3.600 cm² (bijvoorbeeld 60 x 60 cm) toegelaten zonder toepassing van preventieve systemen, zolang de algemene plaatsingsregels met rechte voegen gerespecteerd blijven. Geschrankte plaatsingen (tegelverbanden) worden best vermeden op verwarmde vloeren en terrassen.

Dekvloervelden

Dekvloer velden met uitzettingsvoegen

Om de thermische bewegingen van de dekvloer tot een minimum te herleiden, dient men de lengte van de dekvloervelden te beperken tot (5 à) 8 m en de oppervlakte tot 40 à 50 m². Bij de positionering van de uitzettingsvoegen tracht men steeds rechthoekige velden na te streven met een lengte-breedteverhouding van hoogstens twee.

Oplossing = Staenisrooster

Compartimentering van de chape = spanningsloze chape

Traditionele chape vs Staenisrooster chape Schotelvorming effect chape vloeropbouw

Op bovenstaande tabellen kan u de verticale verplaatsing aflezen tegenover het aantal dagen na plaatsing van de chape (met 250 kg cement/m³). Hier kan u zien dat een traditionele chape dekvloer met wapeningsnet of vezels tot wel 5 mm onvlak komt te liggen in de hoekpunten, terwijl met het Staenisrooster alle waardes 10 x lager liggen en er dus geen opwelven/schotelvorming/bolkomen van dekvloer optreedt. Hierdoor kan er sneller, eenvoudiger en zonder risico een vloerbekleding geplaatst worden.

Vervangt het ijzeren wapeningsnet = besparing van gemiddeld 3 euro/m²

Wapeningsnet niet meer nodig door Staenisrooster

Basisinformatie over chape: Het is belangrijk om te weten dat een standaard chape (een mengeling van zand, cement en water) na plaatsing gemiddeld 0,7 mm per meter wil krimpen bij uitdroging. Bij een dekvloer van 8 cm dik zal bijvoorbeeld de bovenste 2 cm het snelst uitdrogen. Hierdoor wil de chape in de bovenste 2 cm krimpen en zal deze scheuren of een schotelvormig effect vertonen, die zich uit in het omhoog komen van de zijden en hoeken van de chape. Veelal wordt op dit moment de tegel geplaatst. Na verloop van tijd droogt de chape verder uit over de volledige dikte, dit via de voegen en zijkanten van de vloer. Hierdoor zal ook een krimp ontstaan in het onderste gedeelte van de chape. Waardoor de tegels en chape onder enorme spanningen komen te liggen en er veel kans ontstaat op gebarsten tegels, losliggende vloerbekledingen, enz...

Het Staenisrooster deelt de chape zodanig op dat de spanningen enorm opgedeeld worden. Geen of de weinige overige spanningen = geen krimpschade en inzakkingen na enkele jaren.
Een standaard wapeningsnet of vezels zijn ontworpen om dekvloer te wapenen zonder isolatielaag. Nu met de komst van de dikke isolatielagen en de nieuwe tegelformaten zorgen deze voor heel wat problemen.

Vervangt een ontkoppelingsmat = besparing van gemiddeld 30 euro/m²

Staenisrooster goedkoper alternatief voor ontkoppelingsmat

Het Staenisrooster deelt de chape op in oppervlaktes van 0,5 x 0,5 m. Hierdoor wordt het schotelvormig effect verdeeld en uit zich dit minimaal per hokje. Zo blijft de chape steunen op de ondergrond en ondervinden de tegels (vloerafwerking) geen spanningen, waardoor een ontkoppelingsmat (+verlijming) van €30/m² overbodig wordt. Dit kan je, voor de oppervlakte in de living en grote ruimtes, al snel een besparing van €1.500,00 opleveren.

Geen uitzettingsvoegen nodig in de chape = besparing van gemiddeld 3 euro/LM

Geen uitzettingsvoegen in de vloerafwerking

Een traditionele dekvloer wordt steeds opgedeeld door een uitzettingsvoeg na een afstand van gemiddeld 6 à 8 meter, dit naar gelang de soort vloerbekleding en als er al dan niet vloerverwarming aanwezig is. Doordat er zich met het Staenisrooster om de halve meter een uitzettingsvoeg bevindt, is het overbodig om nog een echte uitzetvoeg te plaatsen, dit in de chape en in de tegels. Zo bekomt men een mooi en esthetisch eindresultaat. Hou er wel rekening mee dat er nog steeds een uitzetvoeg geplaatst dient te worden bij openingen kleiner dan 110 cm.

Veel snellere opstart van vloerverwarming mogelijk = sneller bouwproces

Chape met vloerverwarming sneller betegelbaar door Staenisrooster

De wachttijd om het vloerverwarmingsprotocol op te starten bij een traditionele dekvloer is 28 dagen. Na één of meerdere cyclussen van de vloerverwarming kan men van start gaan met de vloerbekleding te plaatsen. Met het Staenisrooster kan u reeds na 7 dagen het vloerverwarming-opstart-protocol starten en altijd de vloerbekleding plaatsen na 28 dagen, ongeacht de dikte van de chape.

Bereken de hoeveelheden en bezoek onze webshop

Staeniswebshop

Alle producten/artikelen m.b.t. vloeropbouwen kan u op deze webshop terugvinden.

  • Zoals chape, stabilisé en drainagemortel geleverd in een silo
  • (betegelbare) isolatiechape geleverd in zakken
  • Gerecycleerde cellenbeton korrels geleverd in zakken.
  • Alsook het plaatsingsmateriaal om deze vlak te plaatsen zoals het Staenisrooster, schuurbord en chapeijzer.
Screed
FIT - Flanders - State of the Art Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen Circulair  content= Made In Belgium EIT Climate-KIC Netwerk Ondernemen PMV