Wat is de hoogte van het Staenisrooster?

Doorsnede hoogte Staenisrooster Hoogteregeling Staenisrooster Zijaanzicht hoogteregeling Staenisrooster

De lat is 4,5 cm hoog en kan plaatselijk uitgesneden worden tot 1,5 cm hoogte. Denk hierbij maar aan het laten passeren van nutsvoorzieningen.

Je kan indien gewenst de uitgesneden lat terug verstevigen met wat mortel.

Staenis lat

De poot is 4,5 cm hoog. Dit is de minimumhoogte die nodig is voor het vlot plaatsen van het Staenisrooster.

Staenis poot

De instelschroef is 5 cm hoog. Dit onderdeel kan ook nog een 5 mm afgeslepen worden om de poot te regelen van 4,5 tot 5 cm.

Staenis instelschroef

De verlengpoot is net hetzelfde als de poot maar dan omgedraaid. Zo kan je het Staenisrooster hoger afregelen.

Staenis verlengpoot Zijaanzicht Staenisrooster ventilatiebuis

Indien je toch een hoogte wenst uit te vlakken die hoger is dan 13 cm, dan kan je dit oplossen door onder de poten restjes isolatieplaten of restjes tegels te plaatsen. Zorg hierbij wel dat deze een stabiele en drukvaste ondergrond vormen.

Zijaanzicht hoogte Staenisrooster
Screed
FIT - Flanders - State of the Art Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen Circulair  content= Made In Belgium EIT Climate-KIC Netwerk Ondernemen PMV