Bij welke temperaturen mag ik chape plaatsen?

Wij raden aan alleen chape te plaatsen bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C, dit zorgt ervoor dat de chape niet zal verzanden of loskomen. Let er ook op dat de chape fris/koud aanvoelt bij plaatsing of dat de omgevingstemperatuur niet lager komt te liggen dan 5°C. Plaats ook zeker geen chape bij hoge temperaturen in de zomerperiode. De droging van de chape zal versneld worden waardoor het cement de kans niet krijgt om de binding aan te gaan met het zand.

Bij extreem warm weer kan je onderstaande tips gebruiken:

Graag wijzen we jullie er even op dat chape plaatsen tijdens de warmste momenten (+25°C) van de dag afgeraden wordt of toch onderstaande maatregelen te treffen.

Niet alleen de luchttemperatuur is van belang. Ook met de temperatuur van de ondergrond, de chape en de materialen op zich dien je rekening te houden. Buiten deze temperaturen wordt een goede werking van de producten niet meer gegarandeerd.

Plaats de materialen zoveel mogelijk op een frisse plaats en scherm de oppervlakte af van de zon.

Chape kan bij temperaturen hoger dan 25° C sneller uitdrogen dan je verwacht. Dit leidt tot verbranding van de bovenste laag.

Dek de chape achteraf af met een plastiekfolie om te snelle uitdroging van het oppervlak tegen te gaan.

Het water in de chape verdampt waardoor er onvoldoende vocht blijft voor een chemische reactie met het cement. Hierdoor gaat de binding van het cement verloren.

Bevochtig eventueel de ondergrond licht met een waternevel en maak de chape eventueel iets vochtiger aan.

Boodschap die altijd geldt tijdens de plaatsing van chape: draag steeds beschermkledij, en zorg dat chape (cement) nooit rechtstreeks in aanraking komt met de huid. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Screed
FIT - Flanders - State of the Art Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen Circulair  content= Made In Belgium EIT Climate-KIC Netwerk Ondernemen PMV