Bestaan er ook Staenisroosters in een groter/kleiner formaat?

Nee, de afmetingen van de hokken zijn altijd 50 x 50 cm. Deze afmetingen zijn onderzocht tijdens proeven door Universiteit Gent en het WTCB en hebben hierbij aangegeven de beste resultaten te hebben.
Wel is het mogelijk om een lat op gelijk welke afstand in te korten, om zo aan te sluiten aan de muren. Dit met een ijzerzaag of slijpschijfje. Eenmaal de lat ingekort is kan je een Staenispoot aan de zijkant van de Staenislat klikken.

Afslijpen van het Staenisrooster of Staenislat Zijwaarste klikmethode Staenisrooster om aan muur aan te sluiten Voorbeeld van ingekorte Staenislatten en Staenisrooster

Bekijk deze video om het inkorten van een lat te bekijken en de verschillende verbindingen met de poten.

Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen Circulair  content= Made In Belgium EIT Climate-KIC Netwerk Ondernemen PMV